Zaměstnat cizince z Ukrajiny nikdy nebylo jednodušší

16.03.2022

Migrační vlna válečných uprchlíků se vší prudkostí udeřila na evropský pracovní trh. Konkrétně v České republice bylo k datu 14. 3. 2022 na VZP registrováno na 153 000 z nich. Zhruba jednou tolik je tu pak dětí, o kterých však v pracovně právní problematice hovořit nebudeme. Když přehlédnu obrovskou lidskou tragédii, která je k nám přivedla, chcete-li přijmout do zaměstnaneckého poměru kohokoliv z nich, dali jsme dohromady pár tipů, jak to co nejefektivněji udělat. 

Zde je krok za krokem návod, jak na to:

  • Příchozí uprchlíci mají povinnost se do 3 dnů (zřejmě bude brzy prodlouženo na 30) zaregistrovat v asistenčním centru cizinecké policie.
  • Zde si podají žádost o speciální vízum, tzv. "Vízum ke strpění" na OAMP MV[1]. Tento tip víza se doposud vydával pouze v případě, kdy byl cizinec nucen zůstat v ČR z důvodu, který nemůže sám ovlivnit (např. probíhající policejní vyšetřování, atd.). V tuto chvíli se tento typ víza vydává automaticky každému, kdo kvůli válce přicestoval do ČR, nebo se ze stejného důvodu nemůže na Ukrajinu vrátit. K žádosti je potřeba předložit platný pas a fotografii ve formátu 45x35 mm. Žádost musí cizinec podat osobně. Ode dne udělení speciálního víza je žadatel součástí veřejného zdravotního pojištění.[2]
  • Na základě speciálního víza může budoucí zaměstnanec zažádat o povolení k zaměstnání u krajské pobočky Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. Podle našich informací úřady práce už netrvají na ohlašovací povinnosti otevřených pozic 30 dnů. Dnes, když oznámíte otevřenou pozici vhodnou k zaměstnání cizince, můžete na ni přijmout cizince již druhý den. Váš budoucí zaměstnanec tedy vybaven podepsanou pracovní smlouvou, s doklady dokazujícími způsobilost k Vaší otevřené pozici, a s vízem, zažádá o povolení k zaměstnání viz výše a povolení mu bude uděleno.
  • Ode dne následujícího po dni udělení pracovního povolení může být žadatel zaměstnán u Vaší společnosti. Doporučujeme tedy přepsat pracovní smlouvu, aktualizovat den nástupu do práce, a s touto pracovní smlouvou přihlásit zaměstnance k účasti na sociálním a zdravotním pojištění. Ode dne nástupu do zaměstnání za zaměstnance stát pojištění již nehradí, účast je založena pracovním poměrem.

Na co můžete narazit:

  • Cizinec může požádat o pracovní povolení až ve chvíli, kdy má adresu ubytování/pobytu.[3] Tu je pak povinen ohlásit na cizinecké policii. Tedy pokud Vaše společnost disponuje ubytovací kapacitou, máte velkou výhodu.
  • Drtivá většina příchozích jsou ženy a děti. Navíc ženy, které se o děti musí starat. Pokud máte možnost zaměstnat tyto uchazeče, bude to chtít zkrácené úvazky a ideálně vytvořit firemní dětskou skupinku s někým kvalifikovaným pro péči o děti.
  • Jazyková bariéra, je asi každému jasné, že v rámci pracovní náplně nelze vyžadovat český jazyk na lepší úrovni, než je A1.

Zaměstnat cizince z Ukrajiny nikdy nebylo jednodušší. Nezbývá než doufat, že každý příchozí cizinec, který bude chtít, zde nalezne práci odpovídající své kvalifikaci.


[1] OAMP MV = Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra

[2] zákon o Veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb, kde jsou v odstavci (1) § 7 vyjmenovány osoby-pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát. Pod písmenem p) je uveden žadatel o udělení azylu a jeho dítě narozené na území, cizinec jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

[3] Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR